Trends & ontwikkeling

Zet de kracht van WoningNet in voor de toekomst

15 november 2019

Zet de kracht van WoningNet in voor de toekomst

Doorstroming is een van onze belangrijkste speerpunten. Hiervoor kijken we hoe we woningcorporaties en gemeenten met creatieve en onconventionele oplossingen kunnen helpen om dit te verbeteren.

Doorstroming bevorderen

Een mooi voorbeeld is dat we sinds september jl. het Stadsakkoord Utrecht hebben getekend met de gemeente Utrecht en diverse andere partners. Zoals institutionele beleggers, woningcorporaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars. Dit akkoord is een pilot waarin we concrete afspraken hebben gemaakt over de voorrangsregels van sociale huur naar middenhuur, om doorstroming te bevorderen.

Versnellen bouwproductie

Utrecht richt zich de komende jaren op het versnellen en verhogen van de bouwproductie. Naast de behoefte aan meer starterswoningen, is er vooral een tekort aan woningen voor de middeninkomens. Daarom is het van belang om betaalbare woningen toe te voegen. In 2040 wil de gemeente Utrecht dat 35% van de woningen sociale huur is en 25% middenhuur en goedkope en betaalbare koop.

Passende woning

Elke partij heeft gekeken hoe zij een bijdrage kan leveren aan de speerpunten, die in samenhang met de Woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ zijn bepaald. Als onafhankelijke en niet-commerciële partij, zorgt WoningNet ervoor dat we sneller een passende woning voor woningzoekenden vinden via ons vernieuwde woonruimtebemiddelingssysteem (WRB). Dit doen wij door de spelregels die zijn opgesteld voor de woningen in de middenhuur, eerlijk en transparant toe te passen vanuit 1 systeem.

Kracht van Woningnet

In Utrecht is www.woningnetregioutrecht.nl hét platform voor sociale huur. Mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning in deze regio, schrijven zich in bij WoningNet. Daardoor staat de doelgroep in ons systeem en kunnen wij een passende woning toewijzen aan de juiste woningzoekenden. Ook als je een middeninkomen hebt. Een deel van deze groep woont nu in een sociale huurwoning en laat deze bij een verhuizing leeg achter: de doorstromers. Het mooie hierdoor is dat woningen leeg komen voor mensen waar het voor bedoeld is en zo de doorstroming toeneemt.

Meer woningzoekenden in een goede woning

Bij het slagen van de pilot wordt het aanbod van woningen voor mensen met een middeninkomen vergroot. Waardoor doorstroming wordt gerealiseerd, maar nog belangrijker: meer woningzoekenden kunnen in een passende woning wonen.

Meer weten over doorstroming?