WoningNet

Woonruimteverdeling makkelijker en transparanter maken

1 maart 2022

Woonruimteverdeling makkelijker en transparanter maken

In een overspannen woningmarkt zoals vandaag de dag hebben woningcorporaties te maken met honderden – zo niet duizenden – reacties op hun woningen. Des te belangrijk dat het woonruimteverdeelproces op een transparante en eerlijke wijze plaatsvindt. Hoe maak je optimaal gebruik van nieuwe technologie om de digitale dienstverlening aan woningcorporaties én woningzoekenden te blijven verbeteren? CorporatieGids.nl sprak hierover met Directeur Maarten Pel en Product Owner App Development Freek van Eijk van WoningNet.

Dat de druk enorm is, merken Maarten en Freek ook in de praktijk. Maarten: “Het nieuwe kabinet kan wel zeggen dat er 100.000 nieuwe woningen gebouwd gaan worden, maar voorlopig moeten de corporaties het doen met de woningen die er zijn. Omdat er zoveel vraag naar woningen is, zie je dat er extra regels nodig zijn om het verdeelproces eerlijker en rechtvaardiger te maken. Daarnaast zie je in sommige gemeenten de gedachte ontstaan voor ‘eigen inwoners eerst’, terwijl corporaties het meest gebaat zijn bij een open woningmarkt. Dit alles maakt het voor de woningzoekenden niet makkelijker, terwijl zij juist diegenen zijn die centraal moeten staan in het proces.”

Woningzoekende centraal

Om dit te kunnen doen, heeft WoningNet onlangs een mobiele app ontwikkeld waarmee woningzoekenden kunnen reageren op woningen. Freek: “Het centraal zetten van de woningzoekende was hierin het uitgangspunt. Dat houdt in dat we hen stap voor stap helpen bij het reageren op een woning. Zo worden bijvoorbeeld via een wizard de zoekwensen van een woningzoekende bepaald, zoals het aantal kamers of het woningtype. Vergelijk het met hoe je een laptop of koelkast vindt op Bol.com of Coolblue. Daarnaast worden ook woningen waar de woningzoekende niet voor in aanmerking komt gefilterd in de app. Dat voorkomt verwarring door regels en eventuele teleurstelling achteraf.”

Alie

De app van WoningNet is niet alleen voor jongeren, beaamt Freek: “Het is zo ingericht dat alle woningzoekenden ermee overweg kunnen, ook ouderen of mensen die minder digitaal vaardig zijn. Alie – een vrouw van 80 – is mijn favoriete voorbeeld. Samen zijn we op haar iPhone door de app gelopen. Zij werd bij de hand genomen door de app waardoor het aanbiedingsproces veel transparanter werd. Dat levert onder andere hogere tevredenheid op.”

Minder vragen

Een ander voordeel noemt Maarten lagere kosten: “Telefonische dienstverlening is immers vrij duur, net als vragen beantwoorden via de mail. Als je de hoeveelheid vragen hier kunt verminderen, kun je dus kosten besparen voor corporaties. Binnen de app doen we dit door het proces en haar stappen duidelijk neer te zetten én woningzoekenden zaken eenvoudig zelf te laten regelen. Daarnaast hebben we ook onderzoek uitgevoerd onder corporaties naar de respons op berichten. Daaruit bleek dat meldingen vanuit de app wanneer een actie wordt vereist enorm effectief zijn. Deze worden vaak binnen een uur beantwoord, terwijl dit bij een e-mail vaak wel vier tot vijf dagen kan duren, als het al beantwoord wordt. Zo wordt de leegstand ook nog eens verkort.”

Zelfde proces

Het gebruik van de nieuwe app is niet verplicht, vertelt Maarten: “Corporaties of woningverdeelregio’s maken gebruik van ons systeem en de woningzoekenden kunnen de app vervolgens downloaden. Voor de corporaties verandert er dus niets; het is hetzelfde proces alleen sneller.”

Wisselen van regio

Op de vraag wat het deelnemende corporaties tot dusver heeft opgeleverd, vertelt Freek trots: “We zien dat inmiddels al zo’n 50.000 gebruikers de app hebben gedownload. Utrecht is de meest populaire regio met zo’n 23.000 gebruikers. Daarnaast hebben we sinds kort de functie toegevoegd dat je in de app kunt wisselen van regio als je ook in een andere regio staat ingeschreven. Dat wordt als heel prettig ervaren omdat woningzoekende zo al hun aanbod in één app kunnen bekijken.”

Landelijk systeem

Volgens Maarten is dit de eerste stap naar een landelijk woonruimteverdeelsysteem: “We nemen momenteel deel aan gesprekken binnen Aedes over een landelijk systeem. Dat is best ingewikkeld om in de lucht te krijgen door alle regionale verschillen. Wat als je al tien jaar staat ingeschreven in Amsterdam, hoe kun je die wachttijd dan meenemen naar een andere regio? En hoe ga je om met de verschillende inschrijfgelden tussen regio’s? Hét antwoord op deze vraagstukken hebben we nog niet. Vanuit het gebruik van de app kunnen we wel zien dat de behoefte bij woningzoekenden er is om gemakkelijk van regio’s te wisselen. Door regio’s met elkaar te verbinden bedien je de woningzoekende beter en kan er tegelijkertijd volkshuisvestelijke winst behaald worden. De druk gaat als een golf naar buiten. Iemand uit Amsterdam verhuist immers niet zomaar naar Drenthe. Maar door regio’s aan elkaar te verbinden – bijvoorbeeld Amsterdam aan Almere, Almere aan Zwolle en Zwolle aan Assen – kun je de doorstroming wel bevorderen en druk spreiden.”

Makkelijk een nieuw thuis vinden

De komende periode gaan we alle regio’s gebruik laten maken van de app, sluit Freek af: “Daarnaast gaan we nieuwe functies toevoegen, zoals het uploaden van documenten in de app en de eerdergenoemde Qii-integratie waardoor woningzoekenden via DigiD in één keer geverifieerde persoonlijke gegevens kunnen delen met corporaties. Ook zullen we meer pushberichten toevoegen omdat we merken dat het appgebruik hierdoor toeneemt, zoals meldingen wanneer bepaalde woningen beschikbaar komen of wanneer je reactie hoog staat bij een aanbieding. Zo wordt de woningzoekende steeds beter bediend en maken we het zo makkelijk mogelijk om een nieuw thuis te vinden.”

Bron: CorporatieMedia