Producten & diensten, WoningNet

Makkelijk, snel en veilig persoonsgegevens delen met Qii

14 juli 2021

Makkelijk, snel en veilig persoonsgegevens delen met Qii

Woningzoekenden in Stadsregio Amsterdam die bij WoningNet staan ingeschreven, kunnen vanaf woensdag 14 juli gebruik maken van de app Qii: een digitale kluis voor persoonlijke gegevens. Met de app kan een woningzoekende rechtstreeks persoonlijke gegevens ophalen bij overheidsbronnen en deze delen met de woningcorporatie. De persoonlijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld en zijn geverifieerd, waardoor corporatiemedewerkers minder tijd kwijt zijn met het controleren van de juistheid ervan. De app is gratis te downloaden voor iOS en Android.

In het beoordeling- en toewijzingsproces van een sociale huurwoning moet een woningzoekende op verschillende plekken persoonlijke gegevens opvragen. En elke wijziging doorgeven om te zorgen dat die persoonlijke gegevens up-to-date is. Bijvoorbeeld over zijn of haar inkomen.

De aanlevering van die persoonlijke gegevens aan woningcorporaties ging tot nu toe via documentupload, email of post. De corporatiemedewerker bundelde de persoonlijke gegevens en controleerde deze op volledigheid en juistheid, om te beoordelen of een woning kon worden toegewezen. Hierbij waren corporatiemedewerkers extra tijd kwijt bij het opnieuw opvragen van persoonlijke gegevens, als deze onvolledig of onjuist door woningzoekenden werden aangeleverd.

Met Qii gaat dit proces veilig, makkelijk, snel en digitaal. Woningzoekenden halen met een DigiD rechtstreeks, geverifieerde persoonlijke gegevens op bij bronnen zoals Mijnoverheid, Belastingdienst en UWV. Hierdoor ontvangen corporatiemedewerkers sneller de juiste persoonlijke gegevens en zijn zij minder tijd kwijt aan het bundelen en controleren van de aangeleverde gegevens. Met als resultaat dat corporatiemedewerkers sneller kunnen beoordelen of een woning kan worden toegewezen. Ook wordt met de inzet van Qii fraude van gegevens uitgesloten.

AVG

Qii voldoet aan de AVG en helpt woningcorporaties de privacy van de woningzoekende nog beter te borgen. Corporatiemedewerkers zien namelijk alleen de informatie over de woningzoekende, die op dat moment in het beoordelings- of toewijzingsproces van belang is.

 “Meer zekerheid dat woningzoekenden met de juiste gegevens reageren is voor woningzoekenden èn voor de corporaties fijn” zegt Sandra Bakkum, programmamanager namens de corporaties.Daarbij doen we een grote stap voorwaarts als het om de privacy van woningzoekenden gaat. En heeft de woningzoekende zelf de regie over het delen van zijn gegevens”, vult regiocoördinator Janita Zandijk aan.

Meer weten over Qii?

Hester Koopen