Werkwijze

WoningNet werkt Agile en past de Safe methode toe. Deze werkwijze draait om een intensief contact met elkaar en met jou als klant.

WoningNet werkt via de Agile-Safe methode

WoningNet werkt Agile en past daarbij ook SAFe toe. In sprints van 3 weken werken we telkens toe naar opleveringen met maximale klantwaarde. Elke 9 weken bespreken we met alle Scrumteams de totale planning voor de komende periode. Zo helpen Agile en SAFe ons in een vast ritme onze woonruimtebemiddelingsapplicaties te ontwikkelen. We nodigen onze klanten geregeld uit om aanwezig te zijn en feedback te geven.

De voordelen van onze werkwijze

Agile en SAFe brengen een nieuwe dynamiek met zich mee die energie geeft en waardoor onze collega's elke dag er weer vol voor gaan. We hechten er daarbij veel waarde aan om iedereen te betrekken, ook klanten. Heel vaak gaat dit goed, soms is het ook hard werken om het beter te laten gaan. Dit vraagt dat je je flexibel opstelt en dat je wilt leren en veranderen. Daar houden we van.

  • Structuur
  • Samenwerken
  • Leren en verbeteren

Meer weten over onze werkwijze?

Stel je vragen aan Bram.