Middenhuur

Toewijzing Utrechtse middenhuurwoningen leerzame testcase

31 maart 2020

Toewijzing Utrechtse middenhuurwoningen leerzame testcase

Middenhuurwoningen met voorrang toewijzen aan mensen met een middeninkomen én mensen die een sociale huurwoning achterlaten; op die manier proberen de Gemeente Utrecht en institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest de schaarse woningen bij de juiste doelgroep te krijgen. Bovendien stimuleert dat de doorstroming. En met succes.

De Gemeente Utrecht is al een tijdje bezig om het aanbod van middenhuurwoningen uit te breiden en de doelgroep middeninkomens daarmee beter te bedienen. Zo is er het Actieplan Middenhuur, dat beoogt om in nauwe samenwerking met ontwikkelaars, corporaties en beleggers meer middenhuurwoningen in de stad te realiseren. De volgende stap is om ervoor te zorgen dat de beschikbare woningen bij de juiste doelgroep terecht komen. Daarvoor hanteert de gemeente sinds vorig jaar juni ook voorrangsregels in de huisvestingsverordening bij de toewijzing van middenhuurwoningen.

WoningNet werkte mee aan dit project. De huurwoningen worden aangeboden via www.woningnetregioutrecht.nl

Voor meer informatie zie het persbericht van de gemeente Utrecht.

Meer weten over middenhuur?

Hester Koopen