Onderzoek & cijfers

Regiomonitor Twente

25 juni 2019

WoningNet kreeg de opdracht om de vraag en het aanbod van sociale huurwoningen in de regio Twente in beeld te brengen, voor de werkgroep Regionale Woningmarkt Twente, onderdeel van het samenwerkingsverband WoON Twente.

Versnipperde regio

Op dit moment is de regio Twente met 14 corporaties erg versnipperd. De corporaties werken allemaal met een eigen systeem en ontbreekt het inzicht in de woningmarkt als geheel. In de toekomst verwachten ze dat de vraag naar woningen in de regio afneemt en de woningvoorraad moet krimpen. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de woningmarkt.

Uitdagende klus

We hebben data van 14 corporaties (waarvan 1 WoningNet klant) samengebracht en een mooie Regiomonitor gemaakt. Voor het eerst is er inzicht gekomen in de vraag en het aanbod op de Twentse woningmarkt. Zo  weten ze nu hoeveel unieke woningzoekenden er staan ingeschreven in de regio en hoeveel van hen op zoek zijn naar een woning. We zijn erg trots op het resultaat. Het was een uitdagende klus om alle verschillende data tot een geheel te maken.

Verdieping op de data

In een vervolgtraject hebben we met de Twentse corporaties een verdiepingsslag gedaan op de data. In Enschede kwamen bijvoorbeeld opvallend veel reacties binnen op het woningaanbod. Hoe komt dat? Het grootste deel van het aanbod wordt hier verloot. Dat zorgt voor veel reacties, iedereen wil wel een gokje wagen. Ook konden we ze goed inzicht geven in de effecten van verschillend beleid dat wordt gevoerd, zoals hoe vaak mag je reageren en wie mag waarop reageren.

Verschillen en zorgpunt

Ook bij de Almelose en Hengelose corporaties zoomden we in op de cijfers. Daar is de markt redelijk ontspannen. Toch verschillen Almelo en Hengelo sterk qua samenstelling van de voorraad woningen en woningzoekenden. De inkomensverschillen zijn groot bijvoorbeeld. Vergeleken met de regio wordt er minder vaak op het aanbod gereageerd en zijn er sterke verschillen per wijk. Een zorgpunt is de beschikbaarheid van woningen voor jongeren in de dorpen. Voor hen is er weinig aanbod.

Reacties uit de regio

De corporatiemedewerkers vonden de sessies inspirerend en waren blij met meer inzicht in de woontrends en cijfers. Een greep uit hun reacties zijn:

  • Super interessant om de lokale cijfers te zien.
  • Het was erg nuttig en het verruimt je blik.
  • Leuk om ervaringen van collega’s te horen.
  • Goed dat we zo de diepte ingaan en dat we nadenken over wat we meten en wat je hiermee kunt.
  • Knap stukje werk in korte tijd!

Ook WoON Twente zelf is enthousiast op hun site.

Vragen over de Woonmonitor?