WoningNet

Regio Utrecht kiest (wederom) voor WoningNet

3 juli 2020

Regio Utrecht kiest (wederom) voor WoningNet

Op maandag 29 juni 2020 ondertekenden de samenwerkende corporaties in regio Utrecht het contract voor de afname van het nieuwe WoonRuimteBemiddelingssysteem (WRB), de Business Intelligence (BI) tools en klantcontactenservice van WoningNet. Een mooie mijlpaal! WoningNet sprak hierover met Bram Lipsch, directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen en voorzitter van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU).

Tevredenheid over de producten en dienstverlening van WoningNet

Met het ondertekenen van het contract onderstrepen de samenwerkende corporaties in de regio Utrecht hun vertrouwen in WoningNet. Zo stelt Bram: ‘Wij continueren de samenwerking, omdat we heel tevreden zijn over het product WoningNet WRB (inclusief BI) en over de dienstverlening van WoningNet. Medewerkers van WoningNet zijn betrokken en beschikken over veel expertise. Die expertise wordt ingezet om de producten steeds beter te maken waardoor de processen bij de corporaties steeds efficiënter worden ondersteund.’

Complexe regelgeving wordt met WoningNet WRB en BI eenvoudiger uitvoerbaar

Met onze producten en diensten zoekt WoningNet zoveel mogelijk aansluiting bij de werkprocessen van corporaties. WoningNet maakt met haar producten en diensten complexe regelgeving eenvoudiger uitvoerbaar voor corporaties. Zo geeft Bram aan: ‘Met behulp van WoningNet WRB en BI zijn de corporaties binnen de SWRU in staat om het proces van woonruimteverdeling op een efficiënte manier uit te voeren. De regio Utrecht is behoorlijk regelrijk als het gaat om woonruimteverdeling en dat maakt het proces redelijk complex. WoningNet WRB werkt heel intuïtief en geeft daardoor veel gebruiksgemak voor medewerkers. WoningNet is zodoende in staat om met WoningNet WRB de complexiteit voor de corporaties te minimaliseren en dat zorgt ervoor dat het proces van woonruimteverdeling soepel verloopt.’

De toegevoegde waarde voor woningzoekenden

Voor veel woningzoekenden is de zoektocht naar een passende woning een complexe zaak. WoningNet en regio Utrecht streven ernaar om die woningzoekenden goed te bedienen met een transparante, overzichtelijke en duidelijke klantreis. Bram: ‘Woningzoekenden in de regio Utrecht hebben met één inschrijving en via één kanaal, toegang tot het aanbod van huurwoningen van twintig woningcorporaties in zestien gemeenten. Met behulp van WoningNet WRB krijgen woningzoekenden eenvoudig inzicht in het woningaanbod en kunnen ze met een paar drukken op de knop reageren op een woning. WoningNet WRB draagt bij aan efficiënter werken door woningcorporaties en dat leidt er weer toe dat we in de regio Utrecht de inschrijfkosten voor woningzoekenden per 1 juli kunnen verlagen.’

Een unieke samenwerking tussen WoningNet en regio Utrecht

Bram: ‘De roots van WoningNet liggen in Utrecht; WoningNet is namelijk ontstaan vanuit het gemeentelijk woningbedrijf van de gemeente Utrecht. Er is dus een historische band tussen de regio en WoningNet.’ Die langdurige samenwerking maakt dat er korte lijnen zijn tussen WoningNet en regio Utrecht en dat WoningNet goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de regio. ‘Een recent voorbeeld van de unieke samenwerking is de inzet van Rikkert van Heerde (secretaris van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU), die intern bij WoningNet meewerkte in het implementatieteam van WoningNet WRB. Een unieke samenwerking tussen klant en leverancier’, aldus Bram.

De toekomst

Bram: ‘Voor de toekomst verwachten we dat WoningNet haar klanten steeds meer betrekt bij en laat meewerken aan de innovaties en de doorontwikkeling van de producten. Dat gebeurt nu bij de ontwikkeling van Qii (Huurpaspoort) en het zou mooi zijn als dat in de toekomst verder wordt ingebed bij WoningNet.’

Meer weten over onze producten en diensten?