WoningNet

Regio Eemvallei kiest (wederom) voor WoningNet

13 maart 2020

Regio Eemvallei kiest (wederom) voor WoningNet

Op dinsdag 10 maart jl. ondertekenden de samenwerkende corporaties en gemeenten in de regio Eemvallei het contract voor de afname van het nieuwe WoonRuimteBemiddelingssysteem (WRB), de Business Intelligence (BI) tools en klantcontactenservice van WoningNet. Een mooie mijlpaal! 

Contractondertekening regio Eemvallei en WoningNet

De samenwerking tussen WoningNet en regio Eemvallei

WoningNet en regio Eemvallei werken al samen sinds 2014. Daardoor is de regio Eemvallei de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe systeem. Zo heeft zij actief kunnen meedenken over de vormgeving van WoningNet WRB en met welke functionaliteiten zij optimaal wordt ondersteund in haar werkprocessen voor de selectie en sortering van woningzoekenden. Na een succesvolle implementatie van WoningNet WRB en BI tools in de regio Eemvallei, blijkt dat deze aanpak heeft gewerkt.

Het systeem heeft zich bewezen als succesvol met vele voordelen voor de woningzoekenden in de regio. Zo kunnen woningzoekenden met één inschrijving reageren op het meest actuele woningaanbod van alle deelnemende corporaties uit de regio, aldus de Alliantie.

Vertrouwen in een goede verdere samenwerking

Met het ondertekenen van het contract onderstrepen de samenwerkende corporaties en de gemeenten in de regio Eemvallei hun vertrouwen in WoningNet. Daar zijn wij trots op!

Peter Toonen directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk en Peter Ruigrok directeur WoningNet

De aankomende periode blijven wij elkaar op zoeken. Zo wordt de regio Eemvallei actief betrokken bij de doorontwikkeling van WoningNet WRB en de verdere digitalisering van onze klantcontactenservice. Op die manier blijven wij de regio Eemvallei optimaal ondersteunen.

WoningNet WRB

Business Intelligence

WoningNet een ervaren partner op het gebied van klantcontact

Het klantcontactcentrum van WoningNet heeft ruim 15 jaar ervaring met het geven van voorlichting over de sociale huurmarkt aan woningzoekenden en heeft hiervoor een efficiënt werkapparaat ingericht. Het klantcontactcentrum handelt jaarlijks bijna 200.000 contacten met woningzoekenden af en voert ruim 180.000 administratieve handelingen uit. Voor corporaties levert het een kostenbesparing en efficiëntie op, zodat zij zich kunnen richten op hun kernprocessen.

Wil je weten wat wij voor jouw regio kunnen betekenen?