VERA-koppelingen

Het gemak van eenduidige, uniforme gegevensuitwisseling

Neem contact op voor een afspraak
VERA-koppelingen

Slim en veilig

Met VERA laat je informatie voor je werken! Deze koppelingen zorgen voor gegevensuitwisseling tussen en binnen ketenprocessen en integratie van gegevensdomeinen. Foutloos, veilig, en gemakkelijk. Zodat jij er geen omkijken meer naar hebt, en je kan richten op dat wat je het beste doet.

Betrouwbare techniek

Stel je voor: bedrijfsprocessen die op elkaar aansluiten, moeiteloze gegevensuitwisseling waar je op kan vertrouwen. Met een VERA-koppeling zorg je ervoor dat processen waar informatieoverdracht bij komt kijken, geautomatiseerd verlopen.

VERA staat voor Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur, en is ontworpen als een standaard voor eenduidigheid, uniformiteit en standaardisatie van gegevens in de woningcorporatiesector. Van huurcontract tot opzegging, van oplevering tot mutatie onderhoud. Corporaties ervaren betrouwbaardere managementinformatie en minder foutgevoeligheid.

Vertrouwen op techniek betekent loslaten van handmatig werk. Dat is soms spannend, daarom begeleiden wij je om te komen tot een succes: in plaats van met systemen bezig zijn, ontstaat er meer ruimte voor persoonlijk contact.

Hier lees je meer over de VERA-standaard.

Waarom kiezen voor VERA-koppelingen?

  • Standaardisatie Standaard integraties met alle grote ERP-systemen en andere ketenpartners zorgt voor gemak en efficiëntie.
  • Kwaliteit van data Integratie van systemen zorgt voor geborgde datakwaliteit en slimmer gebruik van de data.
  • Betere dienstverlening Efficiëntere gegevensuitwisseling zorgt voor betere dienstverlening tegen lagere kosten.
  • Bescherming van data VERA is ISO-gecertificeerd. Gegevensoverdracht vindt plaats met adequate beveiligingsmaatregelen en bewaakte processen.

Vragen over VERA-koppelingen?

Hester Koopen