Koppelingen (VERA)

Is jouw organisatie al over op VERA?

Koppelingen (VERA)

Standaardisatie

VERA staat voor: Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur. Het is een gegevensmodel dat corporaties en leveranciers samen hebben ontwikkeld. Het draagt bij aan eenduidigheid, uniformiteit en standaardisatie van gegevens in de woningcorporatiesector. Met VERA wordt het uitwisselen van onderlinge gegevens in corporatieland een stuk eenvoudiger.

Hoe werkt het?
Klanten van woningcorporaties huren woningen of zoeken een woning. Om dit daadwerkelijk te realiseren, heeft iedere corporatie bedrijfsprocessen ingericht. Bij elke stap in een bedrijfsproces wordt er informatie overgedragen aan de volgende stap. Bijvoorbeeld een opzeggingsformulier dat binnenkomt wordt een huuropzegging, die vervolgens weer leidt tot mutatieonderhoud. Deze processen worden ondersteund door applicaties die de gegevens verwerken en weer beschikbaar stellen voor een volgende processtap.

In deze procesketen spreken de systemen op dit moment allemaal een andere taal, waardoor de uitwisseling van gegevens veel extra tijd en inspanning kost. Er moet regelmatig vertaald worden. Als je als corporatie VERA gebruikt, verloopt deze gegevensuitwisseling automatisch.

Wat heeft WoningNet met VERA?
WoningNet bouwt haar nieuwe WRB-systeem volgens de VERA-standaarden. Dat betekent dat alle definities in het nieuwe systeem voldoen aan de VERA-definities. WoningNet WRB spreekt VERA. We zijn de eerste organisatie die VERA gebruikt voor woonruimtebemiddeling. Dat maakt WoningNet WRB toekomstbestendig.

Samenwerking
Dat klinkt logisch en verstandig en maakt WoningNet koploper op dit gebied. Om succesvol te zijn en daadwerkelijk alle voordelen te benutten van WoningNet WRB is een goede samenwerking tussen de woningcorporaties en leveranciers belangrijk. Het spreken van dezelfde taal is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Lees hier meer over de VERA-standaard.

Voordelen VERA

Als je als corporatie VERA gebruikt, verloopt gegevensuitwisseling automatisch.

  • Minder kans op fouten
  • CorpoData vriendelijk
  • Geen handmatig werk

Vragen over VERA-koppelingen?

Jan Bakker