Qii

De sleutel naar veilig en gemakkelijk gegevens delen

Neem contact met ons op
Qii

Veilig en digitaal

Met Qii vertrouw je op geverifieerde persoonsgegevens, opgeslagen op één veilige plek. Dit zorgt voor een snelle en veilige verwerking. Medewerkers beoordelen en wijzen woningen sneller toe, bovendien is fraude uitgesloten. Qii is dé betrouwbare digitale oplossing voor corporaties.

Verzamelen, bewaren en delen

Bij de beoordeling en toewijzing van een sociale huurwoning is het cruciaal dat je de juiste gegevens van een woningzoekende hebt. Dit is belangrijk voor passend toewijzen, voor de accountantscontrole, maar vooral omdat je wil dat de woning wordt toegewezen aan de juíste woningzoekende.

In het beoordeling- en toewijzingsproces van een sociale huurwoning moet een woningzoekende bij verschillende overheidsbronnen persoonlijke gegevens opvragen. En telkens wijzigingen doorgeven om te zorgen dat die gegevens up-to-date zijn. Bijvoorbeeld over zijn of haar inkomen. Dit is fout- en fraudegevoelig, maar kost ook veel tijd. Qii maakt dit proces veilig, makkelijk, snel en digitaal. Met de Qii-app maken woningzoekenden een persoonlijke digitale kluis, waarmee zij via DigiD de juiste persoonlijke gegevens ophalen bij de Belastingdienst, MijnOverheid en MijnUWV. De woningzoekende kan corporaties vervolgens toegang (een sleutel) geven tot zijn kluis en informatie delen, waarbij de woningzoekende volledig de regie houdt over eigen gegevens.

Een win-winsituatie: de woningzoekende kan vertrouwen op de volledigheid van documenten die nodig zijn voor het vinden van een woning, corporatiemedewerkers beoordelen sneller of een woning kan worden toegewezen. Ook wordt met de inzet van Qii fraude van gegevens uitgesloten.

Eén complete oplossing voor woonruimtebemiddeling

Qii werkt naadloos samen met het woonruimtebemiddelingssysteem WoningNet WRB. Wanneer je als corporatie naast Qii ook IRF (het inkomensregistratieformulier) gebruikt, dan biedt dit nog meer efficiencyvoordelen. Met het inkomensregistratieformulier worden inkomensberekeningen uitgevoerd, voor zowel voor de Europese inkomenstoets als voor de passendheid.

Een inkomenstoets met het IRF kan worden opgestart vanuit WoningNet WRB. Wanneer een woningzoekende een Qii heeft aangemaakt, worden de gegevens die vanuit Qii zijn verzameld, doorgezet naar het IRF. Ook de inkomensverklaring die door Qii is opgehaald wordt vanuit het IRF beschikbaar. Veilig, snel en foutloos.

Waarom kiezen voor Qii?

  • Volledig Uniek van Qii is dat het gegevens van 3 bronnen ontsluit: de gegevens van de inkomensverklaring en de inkomensverklaring zelf via de Belastingdienst, de inkomensgegevens van het UWV, en burgerlijke staat en woongeschiedenis vanuit Mijn Overheid.
  • Eenvoudig Gegevens kunnen makkelijk up-to-date worden gehouden, en aangepast in Qii als er iets in de situatie verandert.
  • Veilig Qii voldoet aan de AVG-richtlijnen en helpt woningcorporaties de privacy van de woningzoekende nog beter te waarborgen. Gegevens hoeven niet te worden gemaild of gedownload. Corporatiemedewerkers zien bovendien alleen die informatie die op dat moment relevant is.

Meer weten over Qii?

Hester Koopen