Privacy statement

Hier leggen we uit hoe we met de gegevens van bezoekers van deze site omgaan.

WoningNet gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wij respecteren hierbij uw privacy en geven u graag inzicht in wat wij met uw gegevens doen.
Welke gegevens verwerken wij van onze sitebezoekers?
Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen: - Bezoek website - Contact met WoningNet - bij het inschrijven op de nieuwsbrief - het downloaden van PDF bestanden op de dossiers pagina - In behandeling nemen van een sollicitatie
Wat is de grondslag voor de verwerking?
Het gaat hier om een gerechtvaardigd belang, in dat geval moet er verder toegelicht worden waarom dit gerechtvaardigd is. (bijv. registreren e-mail voor het verzenden van de nieuwsbrief).
Wat is de bewaartermijn?
Google Analytics is zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens naar Google gestuurd worden (IP-adres is geanonimiseerd). De bewaartermijn data voor Google Analytics is 26 maanden (Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen).
Wie is de ontvanger van de gegevens?
WoningNet N.V Postadres postbus 158 1380 AD Weesp Bezoekadres Van Houten Industriepark 25 1381 MZ Weesp 0294 299 100
Wat doet WoningNet met cookies?
Zie hiervoor het aparte Cookiestatement onder aan de pagina
Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht om een overzicht van de door WoningNet verwerkte persoonsgegevens te ontvangen. Daarnaast kun je ons verzoeken om een rectificatie of wissing van je persoonsgegevens of een beperking van de verwerking. Je kunt ook bezwaar maken tegen een verwerking en je hebt een rechtop gegevensoverdracht. Als je een beroep doet op een van de genoemde rechten kun je een reactie binnen een maand verwachten. Als een reactie op je verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij je daarvan op de hoogte en informeren wij je over de termijn waarbinnen je een reactie van ons kunt verwachten. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens om na te gaan hoe je dat het beste kunt doen.
Met wie kan ik contact opnemen voor vragen hierover?
Heeft je vragen of opmerkingen over dit privacystatement? Stuur je vraag of bericht de Functionaris Gegevensbescherming de heer D. Fikenscher van WoningNet. Hij is per mail bereikbaar via functionarisgegevensbescherming@woningnet.nl.
Kan WoningNet dit statement wijzigen?
Ja, we behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Je wordt actief op de hoogte gebracht als er wijzigingen zijn in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij adviseren je ook om dit statement regelmatig door te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe persoonsgegevens opgeeft. Dit privacystatement is aangepast op 9 april 2019.