WoningNet

Ook stadsregio Amsterdam kiest opnieuw voor WoningNet!

1 oktober 2020

Ook stadsregio Amsterdam kiest opnieuw voor WoningNet!

Op donderdag 24 september ondertekenden de samenwerkende corporaties in stadsregio Amsterdam opnieuw een contract voor het gebruik van het nieuwe WoonRuimteBemiddelingssysteem (WRB), de Business Intelligence (BI) tools en de klantcontactenservice van WoningNet. Een feestelijke mijlpaal! WoningNet sprak hierover met Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

(Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties)

Goed werkend systeem

‘Vanaf het begin werkt onze stadsregio Amsterdam al samen met WoningNet. Dan lijkt het niet meer dan logisch om opnieuw te verlengen’, begint Egbert de Vries. ‘Maar ook nu hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen naar welke partij het beste aansloot op onze wensen.’

(Contractondertekening WoningNet en stadsregio Amsterdam)

Hij vervolgt: ‘We zijn erg tevreden over het goed werkende nieuwe WRB-systeem van WoningNet. Het is het nieuwste van het nieuwste qua ICT. Medewerkers werken allemaal met hetzelfde systeem, waardoor het een stuk makkelijker is, met minder handelingen. We hebben nu een beter systeem voor hetzelfde geld. Dat heeft WoningNet echt goed gedaan, er zijn nauwelijks tijd- en budgetoverschrijdingen geweest en het systeem werkt goed.’

Met ook voordelen voor woningzoekenden

‘In onze stadsregio staan 500.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan 100.000 actief op zoek zijn naar een woning. Voor woningzoekenden heeft het ook voordelen. Via www.woningnet.nl kunnen ze op zoek naar een woning in verschillende regio’s, wat veel voorkomt, en daarop reageren.

Daarnaast is het Klantcontactcentrum (KCC) onmisbaar voor ons. Er wordt veel gebeld en gemaild met vragen van woningzoekenden. Nog eens extra in coronatijd. Alle kennis en service is gebundeld in het KCC en woningzoekenden worden netjes en goed geholpen. Dit zien we terug in de hoge waardering die het KCC van ze krijgt.’

Unieke relatie

‘Wat echt anders is en uniek in onze relatie, is dat de samenwerkende corporaties in stadsregio Amsterdam zowel partner en formeel eigenaar zijn van WoningNet. Tegelijkertijd heeft WoningNet zijn eigen zakelijkheid en houdt het zelf de broek op. Het voordeel hiervan is dat we kunnen sturen op hoe het bedrijf zich ontwikkelt. Dat werkt versterkend, omdat we aan dezelfde doelstellingen werken. We gaan makkelijk met elkaar in gesprek als we nieuwe dingen willen of uitbreidingen nodig hebben. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld in gesprek over onze wens om middenhuurders (voor woningen met een hogere huur) ook te kunnen helpen. WoningNet denkt mee en na over de andere regels, andere groep mensen en wat er mogelijk is. Ze zijn sterk in het vertalen van een beleidsmatige vraag, naar een systeem én de praktische uitvoering ervan.’

(Peter Ruigrok directeur WoningNet en Egbert de Vries directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties)

Veel in het vooruitzicht

‘Er staat veel te gebeuren. Komend jaar hopen we het resultaat van de middenhuur te zien via hetzelfde systeem, met hun eigen spelregels. Ook kijken we uit naar de invoering van Qii, waarmee de kandidaat-huurder zelf bepaalt welke gegevens hij of zij deelt en met wie. Waarbij de gegevens van de woningzoekende worden opgehaald bij sites van de overheid die altijd kloppen.

Tot slot komt er een besluit door gemeenten en corporaties over de spelregels voor woningverdeling. Met het doel om woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning eerder aan de beurt te laten komen. Waarbij WoningNet de belangrijke rol heeft om de nieuwe spelregels te vertalen naar het systeem’, besluit Egbert de Vries.

 

Meer informatie?

Hester Koopen