WoningNet

Niet de overheid, maar de sector moet de sociale huur uit het slop trekken

29 juli 2019

De sociale huurmarkt zit muurvast

Het mag geen nieuws meer heten: de sociale huurmarkt zit in ons hele land muurvast. Van de randstad tot in de buitengebieden stemmen de cijfers tot droefheid. In Assen bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwoning op dit moment ruim vijf jaar. In de regio Amsterdam loopt het uiteen van ruim tien tot zelfs meer dan twintig jaar. Voor leken zijn het onvoorstelbare aantallen, mensen uit de branche kijken er niet meer van op.

De overheid wil dat er een einde aan deze crisis komt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft zich tot doel gesteld het woningtekort de komende jaren fors terug te dringen en roept daarom de woningcorporaties op meer nieuwe huurwoningen te realiseren. Zij hebben echter te kampen met stijgende bouwkosten en een gebrek aan bouwlocaties en hebben daarom moeite haar tegemoet te komen. Ook wil ze de middenhuurders ontlasten met een tijdelijke maatregel die de excessieve huurstijgingen in het middensegment – woningen van tussen de 720 en 1.000 euro huur – moeten beteugelen. Een beslissing hierover werd onlangs uitgesteld omdat onder anderen de wethouders in Amsterdam en Utrecht er geen fiducie in hebben.

Innovatie uit de markt

Adequate actie vanuit de overheid laat dus – zoals dat nu eenmaal gaat in de politiek – vooralsnog op zich wachten. Gelukkig is de markt daadkrachtiger en zien we verschillende initiatieven om de huurmarkt in beweging te krijgen. Corporaties komen met woningruilinitiatieven, er wordt gekeken naar een centraal woningzoeksysteem (een soort huur-Funda), en er worden regelmatig speciale verlootacties opgetuigd. Alles om de huurmarkt maar enigszins los te wrikken.

Voor WoningNet was de ontwikkeling van ons nieuwe WoonRuimteBemiddeling (WRB) systeem aanleiding na te denken over hoe WoningNet de woningcorporaties tot dienst kan zijn en over onze rol in het vlottrekken van de huurmarkt. Het nieuwe WRB – genomineerd voor een Computable Award – stelt ons namelijk in staat relatief eenvoudig nieuwe functionaliteiten te bouwen waar woningcorporaties direct van profiteren. We gingen hierdoor anders nadenken over onze werkprocessen en de oplossingen die we kunnen bieden, bijvoorbeeld door slim om te gaan met data.

Grootschalige matchmaker

Er zijn al initiatieven op de markt die optreden als een soort matchmaker voor woningruil onder doorstromers. Woningruil klinkt als een voor de hand liggende oplossing, maar in de praktijk blijken er nogal veel variabelen te zijn waardoor de ruil vaak toch niet doorgaat.

Maar wat nou als we het grootschaliger aanpakken? Als we veel woningzoekenden aan elkaar kunnen koppelen wordt de kans groter dat er wél een match tot stand komt. Als er namelijk meerdere huurders in een woning van type X zitten die op zoek zijn naar een woning van type Y, en vice versa, dan staat er altijd een nieuwe huurder in de rij als de deal afketst. En als we daar ook woningen van type V, W en Z aan toe kunnen voegen, dan kunnen er potentieel vijf huishoudens in één klap aan een nieuwe huurwoning worden geholpen en dus als woningzoekenden van de markt verdwijnen.

Zo ontstond ons idee voor de pilot Intellimatch. Uit de berekeningen van onze datawetenschappers bleek het idee in theorie te werken. In no-time hadden we op papier 34 verhuisketens gerealiseerd. In juni zijn we de pilot gestart om dit idee in de praktijk te toetsen.

Het werkveld van de pilot is Amsterdam en drie corporaties – Ymere, De Alliantie en Rochdale – doen eraan mee. Om de pilot uit te kunnen voeren, zo hadden we berekend, moesten er minstens 600 deelnemers zijn. In een korte periode waren dat er al meer dan 2.000! Dat was een teken dat we in ieder geval op de juiste weg zaten.

Inmiddels zijn we achter de schermen drukdoende de eerste verhuisketens op te zetten. Het zou fantastisch zijn als het lukt en we dit experiment kunnen herhalen en wie weet uitrollen naar andere regio’s. Niet alleen voor ons, maar ook voor de corporaties en bovenal de woningzoekenden zou het een welkome verademing zijn.

Wil je meer weten over de pilot Intellimatch?

Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen.