Maak kennis met Wesley

Wesley Flaman, Product Owner bij WoningNet

Maak kennis met Wesley

Denk je aan Wesley, dan denk je aan positiviteit en creativiteit. Eigenschappen die heel goed van pas komen in zijn rol als Product Owner van het Business Intelligence (BI)-team van WoningNet en Het Vierde Huis. Het team is altijd op zoek naar waardevolle, op data gebaseerde inzichten voor corporaties en gemeenten. Hoe zij dat doen? Wesley vertelt ons er graag meer over.

 

Wie is Wesley Flaman? Kun je iets vertellen over jezelf en jouw achtergrond?

Beeld en gebruikerservaring hebben mij altijd erg geïnteresseerd. Ik ben ooit begonnen als grafisch vormgever en daarna ben ik een tijd professioneel fotograaf geweest . In mijn IT-loopbaan heb ik altijd aan de businesskant gewerkt. Dit was meestal in een rol waar ik de verbinding legde tussen ontwikkelaars, de business en de klanten. De producten in mijn portefeuille hebben altijd een raakvlak met User Experience, waar mijn passie dan ook ligt. 

 

Waar houd jij je mee bezig in jouw rol als Product Owner?

Samen met mijn collega’s van het BI-team ben ik verantwoordelijk voor alle producten en diensten die WoningNet levert binnen de informatiebehoefte van onze klanten. Dat betekent dat alle data die in het woonruimtebemiddelingssysteem WoningNet WRB en het Voorrangssysteem (VRS) door zowel woningzoekenden als corporaties en gemeenten wordt gegenereerd, door ons wordt omgezet naar informatie en inzichten. Denk bijvoorbeeld aan het zoekgedrag van woningzoekenden of het monitoren van het effect van spelregels.  Op basis van deze inzichten kunnen corporaties en gemeenten hun beleid in de juiste richting bijsturen.  

Ik zie in de praktijk dat (stuur)informatie steeds belangrijker wordt voor organisaties om de juiste (strategische) inzichten te krijgen en sturing te geven aan processen. Op 16 januari 2023 gaat stadsregio Amsterdam van start met het nieuwe puntensysteem voor woonruimteverdeling. De slaagkans van woningzoekenden wordt straks hiermee niet langer bepaald door de inschrijfduur, maar door het aantal de wachtpunten, zoekpunten, situatie- en startpunten die zij opbouwen.  Betrokkenen willen natuurlijk ook weten wat het effect van dit systeem gaat zijn. De BI-rapportages van WoningNet geven hier inzicht iin plaat. 

 

Op welk project ben je het meest trots?

Toen ik in maart van 2022 startte bij WoningNet, was het duidelijk dat de technische stand van zaken bij BI achterliep op de groei die WoningNet WRB de afgelopen jaren doorgemaakt heeft. Onze BI-specialisten hebben samen met Business Data Challengers keihard gewerkt om onze BI-producten weer als een zonnetje te laten draaien. Belangrijke BI-informatie wordt nu weer dagelijks en op een robuuste, veilige wijze beschikbaar gesteld voor onze klanten. Het was voor ons kleine team een enorm project, maar wel met een prachtig resultaat. Daar zijn we trots op!  

 

Wat vind je de grootste uitdaging in jouw werk (en hoe los je dit op?) 

De grootste uitdaging is om binnen de beperkte capaciteit die we hebben, consistent waarde toe te voegen aan de generieke BI-producten van WoningNet. We zijn desondanks altijd op zoek naar nieuwe kansen om de informatie en inzichten die wij bieden beter te maken. Het opleveren van waardevolle doorontwikkelingen doen we het liefst op basis van gebruikersfeedback, in plaats van klantspecifieke maatwerktrajecten. Dat is dan ook de reden geweest om klantpanels te (her)introduceren bij WoningNet voor team BI.  

Om goed in te kunnen spelen op deze kansen is het erg belangrijk om ook jezelf te blijven ontwikkelen. Daarom heb ik onlangs een Scaled Agile Framework (SAFe) training afgerond. SAFe helpt ons beter de klantwaarde te bepalen, sneller in te spelen op veranderingen en de kwaliteit van complexe producten te verbeteren. Mijn persoonlijke ambitie is om mijzelf in de toekomst meer te kunnen ontwikkelen als productmanager, waarbij ik op een breder vlak invloed kan uitoefenen op het uitvoeren van de visie en strategie van onze producten.  

 

Waarom heb je de keuze gemaakt voor WoningNet? 

Ik vind het belangrijk om een steentje bij te kunnen dragen aan een betere maatschappij. Zo woon ik in een super duurzaam huis, dat bijna volledig van hout gebouwd is, gasloos is en ons warm houdt dankzij zonnepanelen en een warmtepomp.  

In het verleden heb ik met veel plezier bij commerciële bedrijven gewerkt, maar werken voor een maatschappelijk betrokken organisatie als WoningNet geeft veel meer voldoening. Vooral in deze tijden.  

Ik vind het tenslotte fijn om te merken hoe het bestuur van WoningNet openstaat voor feedback en dat ze daar ook wat mee probeert te doen. In menig vacature een cliché “er is een horizontale organisatiecultuur met korte lijnen” maakt WoningNet zeker waar. 

 

Wat vind je leuk aan jouw werk bij WoningNet?

In eerste instantie de collega’s. Het verbaast me niets dat de loyaliteit hoog is en veel mensen hier al zo lang werken. Verder heb ik als Product Owner veel invloed, vrijheid en verantwoordelijkheid om impact te maken op de producten van WoningNet. Bovendien doe ik veel domeinkennis op over een vakgebied dat erg actueel is en ook steeds relevanter wordt.     

 

Meer weten over onze BI-oplossingen? Kijk dan hier: BI managementinformatie