Producten & diensten, WoningNet

Daling inschrijfgelden Woonkeus Drechtsteden

20 februari 2020

Daling inschrijfgelden Woonkeus Drechtsteden

In 2018 heeft Stichting Woonkeus Drechtsteden al haar operationele taken uitbesteed aan het klantcontactcentrum van WoningNet. Het gevolg hiervan is dat de kosten aanzienlijk zijn gedaald en de klanttevredenheid is verhoogd. Hierdoor heeft het corporatiebestuur van de sterk afgeslankte organisatie Woonkeus besloten de inschrijfgelden voor woningzoekenden significant te verlagen.

Regiocoördinator Woonkeus Ivo Brans geeft aan: “Omdat de kosten voor de inschrijvingen bleven oplopen zijn we gaan onderzoeken hoe deze kosten kunnen worden afgeremd en bij voorkeur zelfs omlaag”.

WoningNet een ervaren partner op het gebied van klantcontact

Het klantcontactcentrum van WoningNet heeft ruim 15 jaar ervaring met het geven van voorlichting over de sociale huurmarkt aan woningzoekenden en heeft hiervoor een uiterst efficiënt werkapparaat ingericht. WoningNet werkt voor de samenwerkende corporaties in o.a. Stadsregio Amsterdam, Utrecht, Eemvallei, Gooi & Vecht, Huiswaarts.

Eenduidig en eenvoudig klantcontact

Door de klantcontacten centraal te organiseren is het voor de woningzoekenden in de regio Drechtsteden eenduidiger en eenvoudiger geworden. Het klantcontactcentrum van WoningNet heeft alle kennis en middelen in huis om het brede scala aan vragen van woningzoekenden over bijvoorbeeld landelijke of regionale spelregels, werking van de website, inschrijfduur, toewijzingen in een contactmoment te kunnen beantwoorden. Hiermee bieden we passende ondersteuning voor de mensen die digitaal minder vaardig zijn of gewoon een checkvraag hebben. De deelnemende corporaties in Drechtsteden worden door het centraliseren van de klantcontacten volledig ontzorgd en kunnen zich hierdoor volledig richten op de dienstverlening aan hun huurders.

Regiocoördinator Woonkeus Ivo Brans: “Door de dienstverlening uit te besteden en de organisatiestructuur te veranderen is een structurele kostenbesparing bereikt”.

Verlaging inschrijfgelden

De inschrijfgelden voor woningzoekenden zijn per 28 januari 2020 verlaagd met 25% (naar €15) voor de jaarlijkse kosten. Het eenmalige inschrijftarief is met 29% gedaald naar €22,50.

Vooruitblik

De komende jaren werkt Woonkeus samen met WoningNet verder aan het optimaliseren van de dienstverlening aan woningzoekenden, door het o.a. het verbeteren van de website maar ook het inzetten van andere kanalen zoals Facebook Messenger en Whatsapp om woningzoekenden nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wil je weten wat wij voor jouw regio kunnen betekenen?