WoningNet

Corpodata 2018 weer beschikbaar

28 mei 2019

Woningcorporaties moeten prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes. De meest actuele informatie van WoningNet voor haar klanten is hier te vinden.