Onderzoek & cijfers

Cijfers over de sociale huurwoningmarkt

20 januari 2020

Cijfers over de sociale huurwoningmarkt

Openbare bronnen met cijfers over de (sociale) huurwoningmarkt.

Woningcorporaties werken in opdracht van het Rijk. De Autoriteit Woningcorporaties houdt toezicht en houdt cijfers bij.

Eind januari 2020 heeft de AW ‘de staat van de corporatiesector’ gepubliceerd. Lees of download dit rapport hier.
Lees ook de beschouwing van onze partner Finance Ideas op dit rapport.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het bezit van woningcorporaties bij.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een openbare database waar je in kunt zoeken.

Generieke cijfers van de branche zijn te vinden bij Aedes, de vereniging van Woningcorporaties.

Er zijn ook commerciële onderzoeksbureaus die geregeld publiceren over de sociale huurwoningmarkt.
Zoals bijvoorbeeld Rigo.


Regionale samenwerkingsverbanden

Corporaties werken vaak samen in een bepaalde regio. Daar worden ze vertegenwoordigd door een apart regiobureau.

  • In Amsterdam is dit de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Zij houden ook cijfers over hun mutaties hier bij.
  • Specifiek voor de Metropoolregio Amsterdam is er nog deze site.
  • In Utrecht is dit het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU). Zij publiceren hun mutaties hier. 
  • De regio Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland houdt hier cijfers bij.

 

Pers en media

Uiteraard wordt er ook door de pers onderzoek gedaan.

Actuele cijfers (februari 2019) van de regio Almere – gepubliceerd door AlmereDezeWeek . Lees hier meer.

Landelijke cijfers (november 2018) – gepubliceerd door RTL-Z. Lees hier meer.

Landelijke cijfers (augustus 2018) – gepubliceerd door NOS. Lees hier meer.

 

Landelijke cijfers over Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting is weer een vak apart. Daar wordt door diverse bronnen over gepubliceerd. Kences is het grootste kenniscentrum over studentenhuisvesting.
Hier publiceren zij onder andere hun informatie. 

Jaarlijks monitoren zij de studentenhuisvesting met hun monitor. De uitkomsten staan hier. 

Ook de Tweede Kamer publiceert en stelt vragen over de studentenhuisvesting. Zie hier een voorbeeld. 


Pers en Media

Ook in de media verschijnen artikelen over studenthuisvesting.

Zie bericht van de NOS.

Bijvoorbeeld dit stuk van de Observant. 

 

Documentaires van o.a. Radar (dec 2019)

Actueel beeld van de (sociale) woningmarkt deel 1. 

Actueel beeld van de (sociale) woningmarkt deel 2.

Meer info over (sociale) huurhuizen.

 

Cijfers WoningNet

WoningNet is een ICT bedrijf dat werkt in opdracht van haar klanten. Wij hebben dus geen woningen in bezit.

Wij ontwikkelen ict-data diensten en producten voor de corporatiesector. Bijvoorbeeld de site woningnet.nl (de voor- en achterkant). Dit doen we in opdracht van woningcorporaties.
We hebben wel data over al die inschrijvingen, maar die beheren we in opdracht van onze klanten. Met die data kan een corporatie haar beleid aanpassen.
Die data is alleen door anderen te gebruiken, bijvoorbeeld media of onderzoekers, nadat er toestemming van onze klanten is om die cijfers te mogen delen.

Het daadwerkelijk uitzoeken van de vraag naar data en het afstemmen daarvan duurt gemiddeld twee werkdagen.
Verzoeken hiervoor kun je via het mailadres onder aan deze pagina doen.

WoningNet is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke publicaties van media over het cijfermateriaal. Wel voor de aanlevering van de cijfers er van.


Vergelijkbare bedrijven als WoningNet. 

Ook bij hen kun je cijfers opvragen over de woningmarkt van hun klanten in hun regio’s.

Vragen over cijfers?